• Yüksek kalitenin şirket standardı olarak benimsenmesi
  • Müşteri ve paydaşların menfaatlerinin gözetilmesi
  • Her çalışanın takım ruhuyla hareket etmesi
  • İş takvimine sadakat ve işin eksiksiz teslimi
  • Sektörün dünyadaki gelişiminin takip edilmesi
  • Doğaya saygı ve şükran duyulması
  • İçinde yaşanılan toplum, millet ve ülke için çalışılması
  • İş güvenliği ve çalışan haklarının gözetilmesi
  • Geçmişin değerlerine saygı duyulması
  • Yeniliğin ve dinamizmin şirket şiarı haline getirilmesi