İnsan kaynakları politikamızın amacı, "Doğru İşe Doğru İnsan" ilkesi doğrultusunda, Cem-Su İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.’nin vizyon, misyon ve değerlerine uygun insan kaynağı stratejilerini belirlemek ve çalışanlarımıza değer katmaktır. Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimine katkı sağlanması, yeni yeteneklerin Cem-Su İnşaat bünyesine kazandırılması ve birlikteliğin sürdürülmesi, insan kaynakları politikamızın temel stratejilerini oluşturmaktadır.