İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri

 • Kanalizasyon Şebekeleri
 • Yağmursuyu Şebekeleri
 • İçme ve Kullanma Suyu Şebekeleri
 • Mikrotünel İşleri


Boru ve İletim Hattı İşleri

 • Petrol ve Gaz Boru Hatları ve Şebekeleri
 • Su İsale Hatları


Su Yapıları

 • Sulama ve Drenaj Tesisleri
 • Regülatörler, Bentler, Rezervuarlar
 • Akarsu Düzenleme İşleri
 • Nehir Islahı İşleri
 • Taşkın Koruma Tesisleri
 • Sel Kapanları
 • Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Yapım İşleri
 • Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Yapım İşleri


Arıtma Tesisleri

 • Kanalizasyon Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Su Arıtma Tesisleri
 • İçmesuyu Arıtma Tesisleri